top of page

Publications

Badescu, I., Badescu, I. C. (2023). Economie substructală – De unde vine declinul?, București: Mica Valahie

 

Badescu, A.; Badescu, I. C. (2023). Disoluție identitară ori adaptare la multiculturalitate? Studiu asupra translingvismului in rândul familiilor de români cu copii din Manchester, Manchester: Manchester Expert Academic Press

Badescu, C. (2020) Welfare Capitalism and the Regional Worlds, Oxford: The Pertinent Press

 

Badescu, I.; Badescu, C. (2014) Conversiunea sistemelor: pustiul postmodern si deformarile lumii,  Bucuresti: Mica Valahie

 

Badescu, C. (2013) Fundamentele culturale ale crizelor economice De la etnoeconomie la teoria proprietății identitare , București: Ed. Muzeului Național al Literaturii Române

 

Badescu, C. (2013) Criză și fiscalitate. Ocupare și fiscalitate în societățile indatorate , București: MicaValahie

 

Badescu, C. (2007) The Vertical Boundaries of the Firm Competitive Advantages: A Strategic Approach, Bucuresti: Mica Valahie

 

Badescu, C. (2005) Case Studies in Management Issues, Bucuresti: Mica Valahie

 

Badescu, C. (2013). Câteva considerații asupra unei noi tipologii a regimurilor de bunăstare, în Zamfir, E;; Maggino, F. (eds.), Cultura europeană pentru drepturile omului: dreptul la fericire, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 356--367

 

Badescu, C. (2012). Știința economică și fundamentul cultural al crizelor, în Bădescu, I. et al., Geopolitica noului imperialism, Bucuresti: MicaValahie

 

Badescu, C. (2012). Distribuția riscurilor în societatea românească și efectele sale asupra politicilor de protecție socială, Calitatea Vieții, XXIII, nr. 2, p. 161–180

 

Badescu, C., Badescu, A. (2008). Modele de interacțiune public--privat în furnizarea de servicii de angajare (Public--Private Interaction Patterns in Providing Employment Services), Calitatea Vieții , XIX, nr. 3--4

 

Badescu, C. (2008). Strategii organizaționale într-o eră globală, Revista Română de Sociologie, 1--2

 

Badescu, C. (2008) Firms and their Growth in the Globalization Era, (publicat sub pseudonimul Grigore Ciprian), Revista Română de Sociologie, 1--2/2008

Badescu, C. (2004). A Theoretical Experiment in Organizational Transformation: Implementing the Change at Polyprod M&Ddiv, Revista Română de Sociologie, vol XIII, 2002 (publicat în 2004), nr. 1--2

 

Badescu, C. (2003). Probleme sociale în România. Analiză dinamică  si comparativă, Geopolitica – Revista de Sociologie Comparativă, Geopolitică  si Geoistorie, Centrul de Geopolitică si Antropologie Vizuală al Universită ii din București

 

Badescu, C. (2003). A New Strategic Architecture at Matalan plc – A Geoeconomic Perspective, Geopolitica – Revista de Sociologie Comparativă, Geopolitică și Geoistorie, Centrul de Geopolitică și Antropologie Vizuală al Universității din București 

 

Badescu, C. (2001). “Pretuirea” muncii in Romania si in alte tari europene la sfarsit si inceput de mileniu, Romania Sociala – Revista de cultura politica si sociala, Bucuresti, nr. 2

Badescu, C. (2001). «Diamantul» dezvoltarii umane si cazul Romaniei”, România socială – Revista de cultură și analiză socială, nr. 3--4

bottom of page