top of page

Publications

Badescu, C. (2020) Welfare Capitalism and the Regional Worlds, Oxford: The Pertinent Press

 

Badescu, I.; Badescu, C. (2014) Conversiunea sistemelor: pustiul postmodern si deformarile lumii (Conversion of Systems: Postmodern Desolation and the Deformations of the World) Bucuresti: Mica Valahie

 

Badescu, C. (2013) Fundamentele culturale alecrizelor economice Delaetnoeconomie la teoria proprietății identitare , București: Ed. Muzeului Național al Literaturii Române

 

Badescu, C. (2013) Criză și fiscalitate. Ocupare și fiscalitate în ”societățile indatorate , București: MicaValahie

 

Badescu, C. (2007) The Vertical Boundaries of the Firm Competitive Advantages: A Strategic Approach, Bucuresti: Mica Valahie

 

Badescu, C. (2005) Case Studies in Management Issues, Bucuresti: Mica Valahie

 

Badescu, C. (2013). Câteva considerații asupra unei noi tipologii a regimurilor de bunăstare, în Zamfir, E;; Maggino, F. (eds.), Cultura europeană pentru drepturile omului: dreptul la fericire, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 356--367

 

Badescu, C. (2012). Știința economică și fundamentul cultural al crizelor, în Bădescu,I. et al., Geopolitica noului imperialism (Geopolitica noului imperialism), Bucuresti: MicaValahie

 

Badescu, C. (2012). Distribuția riscurilor în societatea românească și efectele sale asupra politicilor de protecție socială, în revista ” Calitatea vieții”, XXIII, nr. 2, p. 161–180

 

Badescu, C.;; Badescu, A. (2008). Modele de interacțiune public--privat în furnizarea de servicii de angajare (Public--Private Interaction Patterns in Providing Employment Services), în revista

„Calitatea Vieții” , XIX, nr. 3--4

 

Badescu, C. (2008). Strategii organizaționale într-o eră globală, Revista Română de Sociologie, 1--2

 

Badescu, C. (2008) Firms and their Growth in the Globalization Era, (publicat sub pseudonimul de Grigore Ciprian) (publicat sub pseudonimul lui Grigore Ciprian). Revista Română de Sociologie, 1--2/2008

Badescu, C. (2004). A Theoretical Experiment in Organizational Transformation: Implementing the Change at Polyprod M&Ddiv, în Revista Română de Sociologie, vol XIII, 2002 (publicat în 2004), nr. 1--2;;

 

Badescu, C. (2003). Probleme sociale în România. Analiză dinamică                          i comparativă, Geopolitica – Revista de Sociologie Comparativă, Geopolitică                            i Geoistorie (Geopolitics – Comparative Sociology, Geopolitics and Geohistory Review), Centrul de Geopolitică si Antropologie Vizuală al Universită ii din Bucure ti

 

Badescu, C. (2003). A New Strategic Architecture at Matalan plc – A Geoeconomic Perspective, „Geopolitica – Revista de Sociologie Comparativă, Geopolitică și Geoistorie” (Geopolitics – Comparative Sociology, Geopolitics and Geohistory Review), Centrul de Geopolitică și Antropologie Vizuală al Universității din Bucure  ti (Centre of Geopolitics) . și Antropologia vizuală a Universității din București)

 

Badescu, C. (2001). “Pretuirea” muncii in Romania si in alte tari europene la sfarsit si inceput de mileniu, Romania Sociala – Revista de cultura politica si sociala, Bucuresti, nr. 2

Badescu, C. (2001). «Diamantul» dezvoltarii umane si cazul Romaniei”, Romania sociala – Revista de cultura si analiza sociala (Social Romania – Social and Political Culture Review), nr. 3--4

bottom of page